टॉप 10 राजस्थानी गीत – Top 10 Rajasthani Songs

  1. केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश
  2. कुएँ पर ऐकली
  3. उड़ती कुरजल्यां संदेशो म्हारो लेती
  4. म्हारी देरानी जेठानी रूठ गी
  5. तालरिया मगरिया रे मोरू बाई लारै रह्या
  6. गीगा सोजा म्हारा लाल, थारै बाप ने राजी
  7. म्हारा बालमा रंग लाग्यो
  8. म्हारे हिवड़े रो हार टूटे जी, छोड़ो म्हारी बँईया
  9. म्हारी घूमर छे नखराळी ए माँ
  10. नखराळो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो

Latest Updates

पॉपुलर स्टोरी

Related Articles